Intelligenstest

Intelligenstest af børn

Jeg tilbyder intelligenstest af formodede højt begavede børn og vejledning til forældre, pædagoger og lærere i, hvordan I bedst muligt hjælper jeres højt begavede barn, for det er faktisk ikke nødvendigvis altid let at være den kloge i børnehaven eller i klassen.

Hvorfor teste?
En intelligenstest kan være med til at dit barn kommer i fokus og opnår bedre trivsel, da en intelligenstest kan være med til at bane vejen for at også dit barn får udfordringer nok i skolen og i hverdagen.

Nogle har brug for at kunne rådgive en ung, der vil i gang med en gymnasie- eller længerevarende uddannelse, så vedkommende specifikt kender sine kompetencer.

Nogle børn har måske ikke fået de udfordringer der skal til i grundskolen eller har måske underpræsteret. Når de begynder en gymnasie- eller videregående uddannelse, kan det gå helt galt, fordi de måske har klaret grundskolen som en leg, ikke har lært at hænge i og ikke har kæmpet eller har underpræsteret.

Et barn med høj begavelse kan godt have nogle vanskeligheder og udfordringer i læringen. Dette finder jeg også ud af ved at teste, og vejledningen, der følger med vil også beskrive eventuelle udfordringer.

Hvad er intelligens?

Sådan foregår en intelligens test

Test selv junior

Nedenfor andre interessante artikler om høj intelligens, hvis du vil læse mere.

Sebastian kunne læse som 2-årig

En hel speciel pige – med høj begavelse

Høj begavelse vs Aspergers Syndrom

Se også Artikler>>

Højt begavede børn

Er dit barn klassens ’Kloge Åge’? Knækkede hun læsekoden tidligt, og klarer hun de svære regnestykker som en leg?

Oplever du, at dit barn rigtigt ofte stiller modspørgsmål til dig, og vil dit barn hele tiden argumentere?

Oplever du også, at dit barn tidligt har et veludviklet og nuanceret sprog og har lært hurtigere end jævnaldrende børn?

Oplever du, at dit barn har en særdeles god hukommelse og pludselig kan huske begivenheder, der ligger flere år tilbage? Begivenheder som I måske ikke engang har talt om siden det hændte.

Er hun tilmed en grubler, der tænker meget over tingene?

Så er dit barn sikkert super kvikt, måske et højt begavet barn, eller måske et barn med særlige forudsætninger.

Høj begavelse er et gode, men det kan også blive en byrde og belastning, hvis omgivelserne ikke magter at tage hånd om barnet ved at stimulere og støtte, så dets særlige forudsætninger bliver en fordel – og ikke en årsag til, at dit barn keder sig og ikke trives i børnehaven og skolen.

Højt begavede børn er ofte meget selvkritiske, har en udpræget retfærdighedssans og har høj motivation for at lære. Men højt begavede børn kan også kan komme til at kede sig, miste motivationen og præstere langt under niveau, enten fordi de ikke bliver udfordret godt nok eller ikke vil skille sig ud fra de andre børn. Dette kan både forældre, pædagoger og lærere mistolke og tænker ikke barnet som højt begavet.

Et højt begavet barn kan også være asynkront udviklet. Det kan fx have et stort abstraktionsniveau, hvor det meget tidligt forstår hvad tingene går ud på og har interesse for livets store spørgsmål, men samtidig kan fx dets modenhed eller anden udvikling være lavere end jævnaldrende.

Drenge kan være lettere at få øje på, da de ofte har en mere udadrettet adfærd end piger. Piger kan være gode til at tilpasse sig den norm, der er i deres omgivelser og lærere vil måske se, at de ikke markerer sig mere i timerne end deres jævnaldrende.

Læs videre “Højt begavede børn”

Om mig

Min baggrund

Psykolog Bente M. Edslev

Mit navn er Bente Margrethe Heindorf Edslev.

Jeg er uddannet psykolog og har længerevarende videre- og efteruddannelse.

Jeg er specialist i børneneuropsykologi og specialist i klinisk psykologi.

Jeg har, som en af de få psykologer i Danmark, særlig viden om høj begavelse og høj intelligens. 

Denne viden har jeg opnået både igennem mange års faglig interesse herfor, og fordi en del i min egen familie er højt begavede med alt hvad dette indebærer.

Jeg har arbejdet sammen med Mentiqa Skolerne og Ole Kyed, der har bl.a. har skrevet bogen ‘De intelligente børn’.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har særlig erfaring med problemstillinger indenfor special- og neuropædagogik, herunder børn og unges lærings-, udviklings- og tilknytningsmuligheder samt problemstillinger knyttet til udviklingsforstyrrelser og medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Jeg har gennem mange år arbejdet på psykologiske og pædagogiske rådgivninger i såvel amt, region og kommune, fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børnerådgivning, Taleinstitut, Hjerneskadecenter, dag- og døgninstitutioner, folke- og specialskoler.

Artikler

Her har du mulighed for at læse artikler på dansk. Enten artikler jeg har andel i eller skrevet af andre.

Historien om Arendse
Læs artiklen her

Højt begavede børn bliver overset i skolen
Læs artiklen på DR.dk

Høj begavelse vs Aspergers Syndrom

Andre interessante artikler om børn med høj begavelse

Dit barns intelligenstype                                                

Artikel om Howard Gardners teori om børns forskellige intelligenstyper

Sebastian kunne læse som 2-årig

En hel speciel pige – med høj begavelse

Læs om højtbegavede unge der tilbyder foredrag på skoler og ungdomsuddannelser:
https://www.giftedchildren.dk/gifted-childrens-unge-foredragsgruppe/

Lyt til psykolog Siri Wessel, der interviewes om sine egne højt begavede børn:
http://kanal-1.dk/doula-51-hoejt-begavede-boern/ B

Artikel omhandlende højt intelligente børn der er dygtige til problemløsning, men lades ofte i stikken: https://pov.international/hojt-intelligente-born-er-dygtige-til-problemlosning-men-lades-ofte-i-stikken/?fbclid=IwAR2DTmEcOdIdxrL0OSoxeb7uzRZmY5k5lO_5_2tZijgZpktvSsPmFDjfGHw

Info

Info om min praksis

Min praksis er i forbindelse med min private bolig, i et almindeligt 70’er villakvarter i Vejlby-Risskov ved Århus. Der er to trin i forbindelse med indgangen.

Der er parkering i direkte forbindelse med min praksis. Buslinje nr. 1a mod Vejlby går næsten lige til døren. Du stiger af ved stoppestedet ved Stenagervej og har derfra ca. 200 m.

Kontakt

Bente Margrethe Heindorf Edslev
Elmsager 72
8240 Risskov

Tlf.: 20 99 10 43
– bedst ml. kl. 12-14
E-mail: benteedslev24@gmail.com

Klik på kortet for nærmere info.

I tilfælde af afbud bedes dette meddelt enten ved telefonisk henvendelse, ved kontakt pr. e-mail eller brev senest kl. 16 dagen før aftalen. Akut afbud kan dog ske mandag morgen.

Ved senere afbud eller udeblivelse må påregnes betaling betaling for 3 timer/3000 kr.

Intelligenstest koster 6000 kr.

Betaling kan ske ved bankoverførsel eller kontant