Højt begavede børn

Er dit barn klassens ’Kloge Åge’? Knækkede hun læsekoden tidligt, og klarer hun de svære regnestykker som en leg?

Oplever du, at dit barn rigtigt ofte stiller modspørgsmål til dig, og vil dit barn hele tiden argumentere?

Oplever du også, at dit barn tidligt har et veludviklet og nuanceret sprog og har lært hurtigere end jævnaldrende børn?

Oplever du, at dit barn har en særdeles god hukommelse og pludselig kan huske begivenheder, der ligger flere år tilbage? Begivenheder som I måske ikke engang har talt om siden det hændte.

Er hun tilmed en grubler, der tænker meget over tingene?

Så er dit barn sikkert super kvikt, måske et højt begavet barn, eller måske et barn med særlige forudsætninger.

Høj begavelse er et gode, men det kan også blive en byrde og belastning, hvis omgivelserne ikke magter at tage hånd om barnet ved at stimulere og støtte, så dets særlige forudsætninger bliver en fordel – og ikke en årsag til, at dit barn keder sig og ikke trives i børnehaven og skolen.

Højt begavede børn er ofte meget selvkritiske, har en udpræget retfærdighedssans og har høj motivation for at lære. Men højt begavede børn kan også kan komme til at kede sig, miste motivationen og præstere langt under niveau, enten fordi de ikke bliver udfordret godt nok eller ikke vil skille sig ud fra de andre børn. Dette kan både forældre, pædagoger og lærere mistolke og tænker ikke barnet som højt begavet.

Et højt begavet barn kan også være asynkront udviklet. Det kan fx have et stort abstraktionsniveau, hvor det meget tidligt forstår hvad tingene går ud på og har interesse for livets store spørgsmål, men samtidig kan fx dets modenhed eller anden udvikling være lavere end jævnaldrende.

Drenge kan være lettere at få øje på, da de ofte har en mere udadrettet adfærd end piger. Piger kan være gode til at tilpasse sig den norm, der er i deres omgivelser og lærere vil måske se, at de ikke markerer sig mere i timerne end deres jævnaldrende.

Læs mere om højtbegavede børn