Om mig

Min baggrund

Psykolog Bente M. Edslev

Mit navn er Bente Margrethe Heindorf Edslev.

Jeg er uddannet psykolog og har længerevarende videre- og efteruddannelse.

Jeg er specialist i børneneuropsykologi og specialist i klinisk psykologi.

Jeg har, som en af de få psykologer i Danmark, særlig viden om høj begavelse og høj intelligens. 

Denne viden har jeg opnået både igennem mange års faglig interesse herfor, og fordi en del i min egen familie er højt begavede med alt hvad dette indebærer.

Jeg har arbejdet sammen med Mentiqa Skolerne og Ole Kyed, der har bl.a. har skrevet bogen ‘De intelligente børn’.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har særlig erfaring med problemstillinger indenfor special- og neuropædagogik, herunder børn og unges lærings-, udviklings- og tilknytningsmuligheder samt problemstillinger knyttet til udviklingsforstyrrelser og medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Jeg har gennem mange år arbejdet på psykologiske og pædagogiske rådgivninger i såvel amt, region og kommune, fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børnerådgivning, Taleinstitut, Hjerneskadecenter, dag- og døgninstitutioner, folke- og specialskoler.